ԸՆՏՐԵԼ ԸՍՏ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ

  ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

  «ՄԱԿՐՈ ՏԵՔ» ՍՊԸ Կողմից Առաջարկվող Վերելակների և Շարժասանդուղքների Հորանների նախագծման ծառայություն

  «ՄԱԿՐՈ ՏԵՔ» ՍՊԸ Առաջարկում է Վերելակների և Շարժասանդուղքների Հորանների նախագծման ծառայություններ , համաձայն տվյալ շինության և համակարգի կոնստրուկտիվ պահանջների ։ Նախագծումը կատարվում է բացառապես ժամանակակից ինժիներական ծրագրերի միջոցով։ Նախագծումը կատարվում է ինչպես երկչափ այնպես էլ եռաչափ տեսքով։ Անհրաժեշտության դեպքում անգամ կատարվում է անիմացիոն աշխատանքներ։

  Նախագծման Ոլորտները․

   Մեքենայական Սենյակով Մարդատար Վերելակների Հորանների Նախագծում

   Առանց Մեքենայական Սենյակի Մարդատար Վերելակների Հորանների Նախագծում

   Բեռնատար Վերելակների Հորանների Նախագծում

   Հիվանդանոցային Վերելակների Հորանների Նախագծում

   Հատուկ Բեռնատար Վերելակների Հորանների Նախագծում

   Հաշմանդամային Հարթակների Հորանների Նախագծում

   Հիդրավլիկ Վերելակների Հորանների Նախագծում

   Շարժասանդուղքների Հորանների Նախագծում

   Շարժաժապավենների Հորանների Նախագծում

  Ինչու՞ ընտրել «ՄԱԿՐՈ ՏԵՔ» ՍՊԸ կողմից առաջարկվող Նախագծման Ծառայությունը

   Նախագծումը կատարվում է բացառապես նորագույն և ժամանակակից Ինժիներական ծրագրերով

   Նախագծման աշխատանքների ժամանակ մենք հաշվի ենք առնում յուրաքանչյուր մանրուք